«صخره گواتاپی» که با نام لا پیدرا نیز شناخته می شود یک سنگ عظیم واقع در شهر گواتاپی در کلمبیا است. این صخره ۱۰ میلیون تنی از دشت های اطرافش ۲۰۰ متر بالاتر می رود. مطلب صخره دیدنی «گواتاپی» در کلمبیا ابتدا در این وبسایت منتشر شد.