خبرگزاری تسنیم: سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ترکیه گفت: حسن یزدانی بهترین کشتی گیر تیم ایران است.  آدام برکت سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ترکیه درباره عملکرد این تیم در روز نخست جام جهانی اظهارداشت: برای حضور در این مسابقات اردوهای خوب و کاملی نداشتیم چون هدف اصلی ما حضور موفق در مسابقات قهرمانی اروپا…