پیشکسوت پرسپولیس می‌گوید این تیم نتوانست مقابل السد انتظارات را برآورده کند. مطلب کلانی: پرسپولیس باید کوبنده‌تر عمل کند ابتدا در این وبسایت منتشر شد.