هفته نامه سلامت – ترجمه سیما اخلاقی: کارخانه های داروسازی هم به این مبارزه پیوستند. سرانجام صنایع داروسازی قدم در راه حل معضلی گذاشتند که خود پدیدآورنده آن بودند. ۵۳ هزار مرگ، تعداد حیرت آوری است. در آمریکا طی ۱۲ ماه این تعداد انسان به کام مرگ فرورفته اند؛ به طور متوسط روزی ۱۴۶ نفر.…

مجله همشهری سرنخ: با وجود ادعاهای حقوق بشری، نیروهای پلیس آمریکا از مخوف ترین نیروهای پلیس در دنیا هستند که در مواردی که نیاز باشد با شدیدترین شیوه ها با تظاهرات کنندگان و افراد معترضی که از دید آنها شورشی به حساب می آیند برخورد می کنند. برای این برخوردهای شدید و آهنین، نیروهای پلیس…

 کافیست یک جستجوی کوچک در گوگل با موضوع ” غذاهایی که میل جنسی را از بین می برند ” بکنید تا لیستی از مقالاتی جلویتان سبز شوند که به معرفی غذاهای کاهش دهنده میل جنسی پرداخته اند. اما متاسفانه بسیاری از غذاهایی که در این لیست ها می بینید بدون دلیل علمی و فقط چون…

مجله همشهری دانستنیها: دکتر «علی هاتف سلمانیان» استاد پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی در «پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری» است. او از لزوم توجه به تراریخته ها و الزامات ورود به این عرصه در کشور می گوید و اعتقاد دارد بخش زیادی از توان کشور صرف بحث های بیهوده می شود و به جای…