کریستیانو رونالدو، فوق ستاره رئال مادرید، آمار عجیبی را تا به اینجای فصل به ثبت رسانده است. مطلب بدشانسی عجیب کریس رونالدو در این فصل ابتدا در این وبسایت منتشر شد.