مهاجم جوان پرسپولیس که نیمکت نشینی در پرسپولیس شانس حضور در جام جهانی جوانان را از او گرفت، اکنون سودای حضور در لیگ هلند را در سر دارد. مطلب کرملاچعب در تدارک حضور در لیگ هلند ابتدا در این وبسایت منتشر شد.