برترین ها – ترجمه از محمدرضا مرتضایی: کرایسلر به تازگی بازطراحی جدیدی از مدلی را که در جدول خودروهای نمادین سایت کامپلکس رده ۱۲ را داشت، انجام داده و آن را تحت عنوان مدل ۲۰۱۸ کرایسلر ۳۰۰ روانه بازار خواهد کرد. در سیزدهمین سال تولید این مدل از کرایسلر، شاید این ماشین همانی نباشد که…

برترین ها – ترجمه از محمدرضا مرتضایی: کرایسلر به تازگی بازطراحی جدیدی از مدلی را که در جدول خودروهای نمادین سایت کامپلکس رده ۱۲ را داشت، انجام داده و آن را تحت عنوان مدل ۲۰۱۸ کرایسلر ۳۰۰ روانه بازار خواهد کرد. در سیزدهمین سال تولید این مدل از کرایسلر، شاید این ماشین همانی نباشد که…

هفته نامه خودرو امروز: کرایسلر قطب سوم صنعت خودرو ایالات متحده آمریکا در طول تاریخ همواره به دلیل پاره ای از مشکلات و برنامه ریزی های متفاوت چون تولید خودروهای خاص، برندسازی و بازاریابی ضعیف، ضعیف در رقابت با دو قطب دیگر (جنرال موتورز و فورد) و… تقریبا در هیچ برهه ای از زمان نتوانست…