هفته نامه همشهری شش و هفت: کراکوف بهترین شهر گردشگری لهستان است؛ شهری زیبا، تاریخی و دانشجویی که تا ۴۰۰ سال پیش پایتخت این کشور محسوب می‌شد. از آن زمان تاکنون گرچه ورشو پایتخت سیاسی این کشور است‌ اما کراکوف به‌عنوان مرکز فکری و فرهنگی لهستان هنوز جایگاه خود را حفظ کرده است.   جمعیت…