هفته نامه کرگدن – محمد بادپر: پای صحبت های بسیاری از نویسندگان ایران که بنشینی به راحتی می توانی بفهمی که یکی از مهم ترین حسرت هایشان، دیده نشدن کارهایشان در عرصه های جهانی است. جدای از همه دلایلی که این دیده نشدن می تواند داشته باشد، پیداکردن مترجمی دقیق و آگاه که هدف اصلی…