خبرآنلاین: سازمان ملی استاندارد ایران پس از ۴۶ سال عضویت در کدکس برای نخستین بار، در سال ۹۴ مدیریت و رهبری کدکس را عهده دار شد که با توجه به مدیریت مطلوب در دوره آتی نیز مسئولیت بر عهده ایران قرار داده شد. به گزارش روابط عمومی استاندارد ایران، نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد…