وب‌سایت علم ورزش – هدی بانکی: تحقیقات جدیدی که توسط Northwestern Medicine، انجام شده نشان می دهد ساعت شبانه‌روزی بافت عضلانی، واکنش متابولیک عضلات و کارآمدی انرژی را کنترل می‌کند، یعنی واکنش عضلات در ساعات مختلف روز، متفاوت است. این پژوهش در مورد متابولیسم سلولی روی داده و آشکار می‌کند که بر اساس ساعات روز،…