هفته نامه کرگدن – اسم نویسندگان، به متن رجوع شود: درباره سریال ری داناوان؛ سریالی که به قول خیلی ها حالا حالاها جزو بهترین های دنیای سریال خواهد بود و انگار هرچه بیشتر پخش می شود، پخته تر و جذاب تر می شود. خاکستری های محبوب   علیرضا کیوانی نژاد: آدم های زیادی را سراغ…