ماهنامه هنر موسیقی – محمدعلی پورخصالیان: آکاپلا۱ واژه ای ایتالیایی است به معنی «به سبک کلیسا» و در موسیقی به معنی اجرای قطعه ای موسیقی تنها با استفاده از صدای خواننده و تکنیک های صداسازی با کمک حنجره و دهان، بدون استفاده از هیچ ساز دیگری است. هرچند بیشتر آشنایان با این فرم از اجرا،…