روزنامه آرمان امروز – ترجمه از سادات حسینی‌خواه: شهرت جهانی زیگفرید لنتس با شاهکارش «زنگ انشا» در سال ۱۹۶۸ اتفاق افتاد که به یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های فروش یک کتاب در آلمان بعد از سال ۱۹۴۵ تبدیل شد؛ تاجایی‌که از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آثار ادبیات جهان در قرن بیستم نام می‌برند؛ اولریش گراینر…