دبیر سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در مکان برگزاری هشتمین «جشنواره مردمی عمار» حضور یافت. مطلب داروغه زاده به جشنواره عمار آمد ابتدا در این وبسایت منتشر شد.