خبرگزاری فارس: محمدرضا داورزنی معاون حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش در مجمع انتخاباتی هاکی، اظهار داشت: انتظاری که از فدراسیون هاکی داریم مانند سایر رشته های ورزشی، پیگیری توسعه عمومی و همگانی کردن این رشته است. هم در سالن و همچنین امکان توسعه این رشته را در استان‌های مختلف داریم. وی افزود: در مراکز استان‌ها…