ماهنامه پیشه و تجارت – ترجمه سید حسین رسولی: مینی سریال «مدیر شب» یک مینی سریال جاسوسی با بازی تام هیدلستون و هیولوری بر اساس رمانی به همین نام از جان لی کاری است. قسمت آخر آن یکشنبه شب مه آوریل سال ۲۰۱۶ در بریتانیا روی آنتن رفت ولی این سریال در همین جا متوقف…