گزارش تصویری از هجدهمین جشن بزرگ خیریه آرزو‌ها که شب گذشته با حضور هنرمندان و چهره‌های مطرح در نیاوران برگزار شد. مطلب جشن بزرگ خیریه آرزو‌ها با حضور هنرمندان ابتدا در این وبسایت منتشر شد.