گفت‌وگو با افروز فروزند و نگار عابدی کارگردان و بازیگر «مافیا» روزنامه شرق – عباس غفاری: همه ما رازهایی داریم، رازهایی برای نگفتن! رازهایی که بر روحمان سنگینی می‌کنند. ما تا کجا و تا چه زمانی می‌توانیم این رازها را با خود حمل کنیم؟ پنهان کنیم؟ تا کجا می‌توانیم به خودفریبی و دیگرفریبی ادامه دهیم؟!…