روزنامه بانی فیلم – فاطمه شهدوست: بیش از ۴۰سال است که پا به دنیای هنر هفتم گذاشته و با مرور کارنامه اش متوجه می شویم دیگر نقش و ژانری نمانده که او تجربه بازی در آن را نداشته باشد. از شمسی پلنگ «اشک ها و لبخندها» گرفته تا قدسی خانم «میوه ممنوعه» و حنانه «مختارنامه»…

گفتنی است خانم خیراندیش در حین بازی در سریال دیوار به دیوار دچار حادثه گردید. مطلب اولین عکس از «گوهر خیراندیش» پس از جراحی ابتدا در این وبسایت منتشر شد.