آدانا کباب یک کباب دراز لول شده با دست است که بر سیخ‌های آهنی پهن قرار داده می‌شود و بر یک منقل سرباز پر از زغال چوب سوزان کباب می‌شود. مطلب آدانا کباب؛ از خوشمزه‌های ترکیه ابتدا در این وبسایت منتشر شد.