جام جم آنلاین: ۲۱ سال از اولین پخش مجموعه «خانه سبز» می‌گذرد. ۲۱ عدد کمی نیست؛ شاید به اندازه ثلث زندگی آدمی باشد و انبوه خاطره‌ها، تجربه‌ها و اتفاقاتی که در طول این مدت می‌توانند رخ دهند تا حافظه را دستخوش تغییر کنند و بسیاری از اتفاقات قدیمی را از خاطر ببرند.   با این…