اگر از جاکفشی قدیمی خود استفاده نمیکنید، ما در این ویدیو به شما نشان میدهیم که چگونه میتوانید از طبقات آن استفاده بهینه بکنید. مطلب فیلم: استفاده هایی از طبقه‌ی جاکفشی ابتدا در این وبسایت منتشر شد.