روزنامه اعتماد: ویلی، پسر ١١ ‌ساله آبراهام لینکلن، در تاریخ ٢٠ فوریه ١٨۶٢ درگذشت. رییس‌جمهور که پیش‌تر از جنگ داخلی به ستوه آمده بود، آن‌چنان آشفته و پریشان بود که گفته می‌شود چند روز بعد به سردابه کلیسا، جایی که پسرش در آن به خاک سپرده شده بود، رفت و او را از تابوت خارج…