هنرآنلاین – سمیرا افتخاری: همیشه خندان است و پرانرژی، برخلاف سن و سالش بسیار پرشور و حرارت است وهربار که صدا و تصویرش دیده می‌شود این هیجان را به مخاطب هم منتقل می‌کند. اصل و بنای کارش را برمبنای صداقت گذاشته و این راستی و صداقت را می‌توان در آثارش دید و جستجو کرد. علیرضا…