معصومه ابتکار؛ معاون زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، در صفحه شخصی خود در توییتر از سخنان اخیر ضرغامی، رئیس سابق صدا و سیما در نقد رئیس جمهور به شدت انتقاد کرد. مطلب دفاع جانانه ابتکار از روحانی در برابر ضرغامی ابتدا در این وبسایت منتشر شد.