۱/۳ پیمانه شیر را داخل ظرفی بریزید و نان را داخل آن قرار بدهید. سپس نان را له کرده و با فشردن شیر اضافی را از نان بگیرید. سپس نان ها را داخل مخلوط کن بریزید و چند ثانیه مخلوط کنید. خمیر زده شده را داخل ظرفی بریزید و توپک های کوچک با آن درست…