روزنامه آسمان آبی – محمد بیات: در نیمه دوم دهه ۷۰ و پس از دوم خرداد که خبرها و تحلیل‌ها نوید اصلاحات را در سپهر سیاسی می‌دادند بنا بود آسمانی روشن و آفتابی مطابق با قانون اساسی در افق توسعه ‌سیاسی کشور گشوده شود. روی زمین هم بدنه اجتماعی مطالبات فرهنگی خود را نه در…