توپ جدید لیگ برتر همان توپی است که قرار است از فصل آینده رقابت‌های بوندس‌لیگای آلمان استفاده شود. مطلب توپ جدید لیگ برتر مشابه توپ‌های بوندس‌لیگا ابتدا در این وبسایت منتشر شد.