روزنامه اعتماد: هدایت‌الله خادمی، نایب رییس کمیسیون انرژی و از امضا‌کنندگان طرح سه‌فوریتی توقف قرارداد توتال که در جریان رسیدگی به آن به همراه تعدادی دیگر از امضا‌کنندگان امضای خود را پس گرفت، از دلایل پس گرفتن امضای خود می‌گوید.چرا امضای‌تان را درست وقتی طرح در دستور کار قرار گرفت پس گرفتید؟ چون متاسفانه فضای…