ماهنامه تجربه – مسعود سالاری: مقابل ورودی حیاط ایستاده اید تا صاحبخانه بیاید و در را باز کند. تمام خانه، حیاط و باغ از بیرونِ در پیداست. سگ سفید بزرگی نزدیک می شود و لاشه کبوتر مرده خشک شده ای را که به دندان گرفته جلو پایتان در آن سوی نرده ها…