مجله جامعه پویا – علی مسعودی نیا: ۱- در اصطلاح کوچه و بازار به بعضی کیفیات و اشیا و آدم ها می گویند «عمر»؛ عمری احتمالا مفهومش این است که آن کیفیت یا شیء یا آدم تمامی ندارد، تاریخ انقضا ندارد؛ برای مثال کفش عمری یعنی کفشی که حالاحالاها کار می کند. برای آدم، رفیق…