هفته نامه همشهری جوان – احمد رنجبر: کوروش تهامی که با رگ خواب متفاوت ترین نقش کارنامه اش را رقم زده از این تجربه، همکاری با حمید نعمت الله و چند مسئله دیگر می گوید. اطلاعات فوری چرا سراغش رفتیم: بازی اش در رگ خواب که به تازگی اکران شده از جمله غافلگیری های جشنواره…