برترین ها: میتوانید برای این که چاقو ها در آشپزخانه پخش نباشند برای آنها تخته آهنربایی بسازید و با قرار دادن چاقو ها روی آن از گم شدن آنها جلوگیری کنید.   در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.   مطلب فیلم: تخته آهنربایی نگهدارنده چاقو ابتدا در این وبسایت منتشر…