مجله جهان کتاب – زری نعیمی: اسم شوهر من تهران است. زهره شعبانی. تهران: نشر مرکز، ۱۳۹۵٫ ۹۶ ص. ۸۹۰۰۰ ریال. روایت های تبلیغی مدام گفته اند و می گویند: بهشت زیر پای مادران است. چه جای خوبی! آن هم زیر پا! روایت های داستانی پرده از این روایت جا افتاده تبلیغاتی بر می دارند…