روزنامه بانی فیلم – وصال روحانی: از میان موضوعات متعدد جنگی، بهترین فیلم های خوب و ماندگار پیرامون جنگ جهانی دوم بوده اند و با این که «آنتروپوید» فیلم جدید شون الیس بریتانیایی به جمع ماندگارها و بهترین ها تعلق ندارد اما از یک ایستادگی ستودنی و کلاسیک برابر جنایتکاران آلمان نازی به شکلی جالب…