گفت و گو با محمد طلوعی به مناسبت انتشار رمان «آناتومی افسردگی» ماهنامه تجربه – نسیم مرعشی، داستان نویس: برنده دوازدهمین جایزه ادبی گلشیری برای مجموعه داستان «من ژانت نیستم»، برنده جایزه تکنیکی ترین کتاب سال فردا و جایزه واو برای رمان «قربانی باد موافق»، برگزیده نخستین دوره جایزه ادبی چهل و… . محمد طلوعی…

ماهنامه تجربه – فرزانه دوستی: رمان «آناتومی افسردگی» دست کم در عنوان بدعت چندانی ندارد، که برعکس شاید بتوان آن را بازی آگاهانه ای با سنت آناتومی نویسی های معروف جهان دانست که قدیمی ترین کتابش تا جایی که من خوانده ام Anatomy of Melancholy یا «تشریح مالیخولیا» است به قلم رابرت برتون انگلیسی و…

هفته نامه صدا – تیمور آقامحمدی: نمی دانم برای شما هم پیش آمده که موقع بستن چمدان مسافرت، نتوانسته اید از خیر کتاب مورد علاقه تان بگذرید؟ من که هر جا می روم ولو یا نتوانم یا به قدر چند صفحه مطالعه کنم، حتما باید کتابی انتخاب کنم تا همراهم باشد. محمد طلوعی دو بار…

کارآفرینان اجتماعی مجموعه ای از رفتارهای استثنائی دارند که به عنوان مشوقی برای آن ها عمل می کند. مطلب اینفوگرافی: آناتومی کارآفرین اجتماعی ابتدا در این وبسایت منتشر شد.