ماهنامه تجربه – پاتریک آرمسترانگ، ترجمه مارال مقدم: اگر چیزی باشد که بتواند آناتما (Anathema) را از دیگر گروه های پراگرسیو راکی که امروزه فعالیت می کنند متمایز کند، تنوع کاری آن ها است. سخت است بتوانید گروهی را پیدا کنید که تصمیم بگیرند صدایشان را به طور مرتب تغییر دهند؛ به شدت و با…