پلان ویژه ۳ ماهه

انتخاب به عنوان کسب و کار (ویژه)
نمایش در صفحه اصلی
نمایش در جستجو ها به عنوان ویژه در بالای بقیه صفحات کسب و کار
ارسال یک کسب و کار
ارسال یک روزمه
انقضاء 90 روزه
پشتیبانی نا محدود
دریافت بازخورد مشتریان شما
ویرایش 24 ساعته اطلاعات کسب و کار
نمایش راههای ارتباطی
درباره ما
گالری تصاویر کار شما
مشخص کردن ایام کاری
نمایش برندها
نمایش امکانات شما به مشتریان
تماس با ما
نمایش نقشه گوگل محل کار شما
ایندکس در موتورهای جستجو

580,800 ریال

توضیحات

انتخاب به عنوان کسب و کار (ویژه)
نمایش در صفحه اصلی
نمایش در جستجو ها به عنوان ویژه در بالای بقیه صفحات کسب و کار
ارسال یک کسب و کار
ارسال یک روزمه
انقضاء ۹۰ روزه
پشتیبانی نا محدود
دریافت بازخورد مشتریان شما
ویرایش ۲۴ ساعته اطلاعات کسب و کار
نمایش راههای ارتباطی
درباره ما
گالری تصاویر کار شما
مشخص کردن ایام کاری
نمایش برندها
نمایش امکانات شما به مشتریان
تماس با ما
نمایش نقشه گوگل محل کار شما
ایندکس در موتورهای جستجو

0