پلان ویژه ۶ ماهه

انتخاب به عنوان کسب و کار (ویژه)
نمایش در صفحه اصلی
نمایش در جستجو ها به عنوان ویژه در بالای بقیه صفحات کسب و کار
ارسال یک کسب و کار
ارسال یک روزمه
انقضاء 180 روزه
پشتیبانی نا محدود
دریافت بازخورد مشتریان شما
ویرایش 24 ساعته اطلاعات کسب و کار
نمایش راههای ارتباطی
درباره ما
گالری تصاویر کار شما
مشخص کردن ایام کاری
نمایش برندها
نمایش امکانات شما به مشتریان
تماس با ما
نمایش نقشه گوگل محل کار شما
ایندکس در موتورهای جستجو

1,056,000 ریال

توضیحات

انتخاب به عنوان کسب و کار (ویژه)
نمایش در صفحه اصلی
نمایش در جستجو ها به عنوان ویژه در بالای بقیه صفحات کسب و کار
ارسال یک کسب و کار
ارسال یک روزمه
انقضاء ۱۸۰ روزه
پشتیبانی نا محدود
دریافت بازخورد مشتریان شما
ویرایش ۲۴ ساعته اطلاعات کسب و کار
نمایش راههای ارتباطی
درباره ما
گالری تصاویر کار شما
مشخص کردن ایام کاری
نمایش برندها
نمایش امکانات شما به مشتریان
تماس با ما
نمایش نقشه گوگل محل کار شما
ایندکس در موتورهای جستجو

0