وقتی صدای خانم مجری گرفت و خبر درگذشت ضیاءالدین دری خوانده نشد.مطلب خانم مجری نتوانست خبر درگذشت دری را بخواند! ابتدا در این وبسایت منتشر شد.

0

پاسخی بگذارید