یک نانوا در خاش در اعتراض به قطع مکرر برق و اعلام نشدن ساعات قطعی برق، خمیرهای نان را که خراب شده بودند در مقابل اداره برق خالی کرد.مطلب اعتراض دیدنی یک نانوا به قطع برق ابتدا در این وبسایت منتشر شد.

0

پاسخی بگذارید