یک استارت آپ چینی با تولید ۵ کامیون خودران و به کارگیری آن در بندرگاه، این فناوری را در زمینه متفاوتی به کار گرفته است.مطلب کامیون های خودران به بلوغ نزدیک می شوند ابتدا در این وبسایت منتشر شد.

0

پاسخی بگذارید