خبرگزاری مهر: مجتبی مروتی در گفتگو با مهر اظهار کرد: جمعی از شهروندان گرگانی، حدود ظهر پنجشنبه پیکر جوانی ۳۵ ساله که خود را در جنگل النگدره از درخت حلق آویز کرده بود، کشف کردند.

وی با بیان این که هویت جوان مشخص شده، اضافه کرد: این خودکشی صبح اتفاق افتاده و جوان اهل گرگان است.

مروتی با بیان این که تاکنون دسترسی به خانواده وی فراهم نشده تا انگیزه خودکشی مشخص شود، گفت: تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد.مطلب خودکشی جوان ۳۵ ساله در جنگل گرگان ابتدا در این وبسایت منتشر شد.

0

پاسخی بگذارید