لیست شماره های ضروری

شماره تلفن

نام مرکز

ردیف

۱۱۰

  اطلاعات پلیس

۱

۱۱۳

  اطلاعات ستاد خبری

۲

۱۱۴

  اطلاعات ستاد خبری سپاه

۳

۱۱۵

  اطلاعات اورژانس

۴

۱۱۶

  اطلاعات حفاظت اطلاعات

۵

۱۱۷

  اطلاعات خرابی تلفن

۶

۱۱۸

  اطلاعات تلفن

۷

۱۲۱

  اطلاعات حوادث برق

۸

۱۲۲

  اطلاعات حوادث آب

۹

۱۲۳

  اطلاعات پیام بهداشتی

۱۰

۱۲۴

  اطلاعات نظارت بر قیمتها

۱۱

۱۲۵

  اطلاعات اتش نشانی

۱۲

۱۲۷

  اطلاعات ستاد خبری دادگستری

۱۳

۱۳۰

  آگاهی

۱۴

۱۳۲

  کارت اعتباری تلفن

۱۵

۱۳۳

  تاکسی بی سیم

۱۶

۱۳۴

  اطلاعات هواشناسی

۱۷

۱۳۵

  ارتباطات مردمی روابط عمومی مخابرات

۱۸

۱۳۶

  ستاد خبری بازرسی کل کشور

۱۹

۱۳۷

  رفع مشکلات آنی شهرداری

۲۰

۱۳۹

  اطلاعات پایانه ها

۲۱

۱۴۰

  رسیدگی به شکایات پست

۲۲

۱۴۱

  اطلاعات راه و ترابری

۲۳

۱۴۲

  بیمه تامین اجتماعی

۲۴

۱۴۳

  بیمه خدمات درمانی

۲۵

۱۴۴

  اطلاعات ندای قرآن

۲۶

۱۴۵

  امر به معروف

۲۷

۱۴۷

  ندای امداد (هلال احمر)

۲۸

۱۴۸

  صدای مشاور

۲۹

۱۶۲

  روابط عمومی صدا و سیما

۳۰

۱۶۵

  راهنمایی و رانندگی

۳۱

۱۶۷

  کار و امور اجتماعی

۳۲

۱۹۱

  داروخانه شبانه روزی

۳۳

۱۹۲

  اطلاعات اوقات شرعی

۳۴

۱۹۳

  اطلاعات پست

۳۵

۱۹۴

  اطلاعات حوادث گاز

۳۶

۱۹۵

  اطلاعات داروئی

۳۷

۱۹۷

  نظارت همکانی نیروی انتظامی

۳۸

۱۹۹

  اطلاعات پرواز

۳۹

کد استان ها

کد استاننام استان
۰۲۱تهران
۰۲۶البرز
۰۲۵قم
۰۸۶مرکزی
۰۲۴زنجان
۰۲۳سمنان
۰۸۱همدان
۰۲۸قزوین
۰۳۱اصفهان
۰۴۴آذربایجان غربی
۰۱۱مازندران
۰۷۴کهگیلویه و بویراحمد
۰۸۳کرمانشاه
۰۵۱خراسان رضوی
۰۴۵اردبیل
۰۱۷گلستان
۰۴۱آذربایجان شرقی
۰۵۴سیستان و بلوچستان
۰۸۷کردستان
۰۷۱فارس
۰۶۶لرستان
۰۳۴کرمان
۰۵۶خراسان جنوبی
۰۱۳گیلان
۰۷۶بوشهر
۰۶۱هرمزگان
۰۶۱خوزستان
۰۳۸چهارمحال و بختیاری
۰۵۸خراسان شمالی
۰۸۴ایلام
۰۳۵یزد