لیست شماره های ضروری

شماره تلفن

نام مرکز

ردیف

۱۱۰

  اطلاعات پلیس

۱

۱۱۳

  اطلاعات ستاد خبری

۲

۱۱۴

  اطلاعات ستاد خبری سپاه

۳

۱۱۵

  اطلاعات اورژانس

۴

۱۱۶

  اطلاعات حفاظت اطلاعات

۵

۱۱۷

  اطلاعات خرابی تلفن

۶

۱۱۸

  اطلاعات تلفن

۷

۱۲۱

  اطلاعات حوادث برق

۸

۱۲۲

  اطلاعات حوادث آب

۹

۱۲۳

  اطلاعات پیام بهداشتی

۱۰

۱۲۴

  اطلاعات نظارت بر قیمتها

۱۱

۱۲۵

  اطلاعات اتش نشانی

۱۲

۱۲۷

  اطلاعات ستاد خبری دادگستری

۱۳

۱۳۰

  آگاهی

۱۴

۱۳۲

  کارت اعتباری تلفن

۱۵

۱۳۳

  تاکسی بی سیم

۱۶

۱۳۴

  اطلاعات هواشناسی

۱۷

۱۳۵

  ارتباطات مردمی روابط عمومی مخابرات

۱۸

۱۳۶

  ستاد خبری بازرسی کل کشور

۱۹

۱۳۷

  رفع مشکلات آنی شهرداری

۲۰

۱۳۹

  اطلاعات پایانه ها

۲۱

۱۴۰

  رسیدگی به شکایات پست

۲۲

۱۴۱

  اطلاعات راه و ترابری

۲۳

۱۴۲

  بیمه تامین اجتماعی

۲۴

۱۴۳

  بیمه خدمات درمانی

۲۵

۱۴۴

  اطلاعات ندای قرآن

۲۶

۱۴۵

  امر به معروف

۲۷

۱۴۷

  ندای امداد (هلال احمر)

۲۸

۱۴۸

  صدای مشاور

۲۹

۱۶۲

  روابط عمومی صدا و سیما

۳۰

۱۶۵

  راهنمایی و رانندگی

۳۱

۱۶۷

  کار و امور اجتماعی

۳۲

۱۹۱

  داروخانه شبانه روزی

۳۳

۱۹۲

  اطلاعات اوقات شرعی

۳۴

۱۹۳

  اطلاعات پست

۳۵

۱۹۴

  اطلاعات حوادث گاز

۳۶

۱۹۵

  اطلاعات داروئی

۳۷

۱۹۷

  نظارت همکانی نیروی انتظامی

۳۸

۱۹۹

  اطلاعات پرواز

۳۹

کد استان ها

کد استان نام استان
۰۲۱ تهران
۰۲۶ البرز
۰۲۵ قم
۰۸۶ مرکزی
۰۲۴ زنجان
۰۲۳ سمنان
۰۸۱ همدان
۰۲۸ قزوین
۰۳۱ اصفهان
۰۴۴ آذربایجان غربی
۰۱۱ مازندران
۰۷۴ کهگیلویه و بویراحمد
۰۸۳ کرمانشاه
۰۵۱ خراسان رضوی
۰۴۵ اردبیل
۰۱۷ گلستان
۰۴۱ آذربایجان شرقی
۰۵۴ سیستان و بلوچستان
۰۸۷ کردستان
۰۷۱ فارس
۰۶۶ لرستان
۰۳۴ کرمان
۰۵۶ خراسان جنوبی
۰۱۳ گیلان
۰۷۶ بوشهر
۰۶۱ هرمزگان
۰۶۱ خوزستان
۰۳۸ چهارمحال و بختیاری
۰۵۸ خراسان شمالی
۰۸۴ ایلام
۰۳۵ یزد