درباره ما

سامانه ۲۱۱۸ در راستای توصیه های مقام معظم رهبری جهت رونق تولید و اشتغال و حمایت از کارآفرینان و فراهم شدن زمینه های مناسب تر برای افزایش توان رقابت پذیری واحدهای صنفی، افزایش بهره وری، جایگاه سازی و برند سازی اصناف و مشاغل و با رویکرد دیجیتال نمودن اطلاع رسانی آنها با نام تجاری «۲۱۱۸» و با حمایت شتاب دهنده ایده های شرکت مخابرات ایران (شاما) ایجاد گردید. رسالت اصلی این سامانه یکپارچه سازی و ساماندهی مشاغل کشور بوده و نه تنها به عنوان پل ارتباطی بین مشتریان و اصناف محسوب خواهد شد بلکه خدمات مدرن تر و بیشتری به بنگاه های اقتصادی  ارائه خواهد نمود بطوریکه با خلق ارزش بیشتر، حذف دلالان و واسطه ها، پائین آمدن قیمت های کالاها، افزایش تراکنش ها وسهولت دسترسی به بازارهای هدف باعث رونق بیشتر بازار و اشتغال خواهد شد.